Home

Aktiviteiten

Nieuws

Afbeeldingen

Websites

Kontakt

 
Home

Welkom op de WEB-site van de Vereniging Windenergiebenutting (WEB-Friesland).

Het WEB is op 10 september 1978 opgericht door een aantal mensen die aktief bezig waren op het gebied van windenergie, met name met zelfbouwmolens. In de loop der tijd is het aantal zelfbouwmolens afgenomen en de belangstelling voor fabrieksmodellen sterk toegenomen. Dit laatste geldt ook voor de kleine windmolens tussen 1 en 35kW. Tevens zijn diverse leden bezig met het onderbrengen van hun molen in een opschalingswindpark met meerdere molens van 2 à 3 MW of groter vermogen.

De Vereniging kent momenteel zo'n 75 moleneigenaren van fabrieksmolens (ca. 30 MW) en ca. 15 zelfbouwers. Daarnaast zijn er een aantal aspirant-moleneigenaren, die bezig zijn met kansrijke windenergieprojekten en verder donateurs en overige belangstellenden. De leden komen met name uit de provincie Friesland. De Vereniging heeft vanaf 1980 kontakten met de landelijke Organisatie voor Duurzame Energie (ODE) en sinds kort zijn meerdere leden tevens lid geworden van de landelijke organisatie NWEA.

Het doel van de Vereniging is om de ontwikkeling van windenergie zoveel mogelijk te stimuleren en om de belangen van de leden en aspirant-moleneigenaren te behartigen. Daartoe wordt overleg gepleegd met fabrikanten, gemeenten, energiebedrijven, banken en verzekeringsbedrijven en andere instanties. Tevens worden regelmatig exkursies en themadagen georganiseerd en verschijnt er periodiek een nieuwsbrief.

Voor het lidmaatschap kunt u terecht bij het WEB-kantoor te Dronrijp (0517-231543) of bij de penningmeester te Ternaard (0519-295438). De kontributie bedraagt 20 Euro en kan worden overgemaakt op banknummer 362212031 onder vermelding van WEB-lid plus het jaar. Meer informatie kunt u krijgen via Kontakt, via telefoon 0517-231543, via het email-adres: web-info@gmx.net of via het postadres: De Alde Mar 19, 9035 VP Dronrijp.