Home

Aktiviteiten

Nieuws

Afbeeldingen

Websites

Kontakt

 
Aktiviteiten

De Werkgroep en later de Vereniging Windenergiebenutting (WEB-Friesland) is vanaf eind 1978 aktief op het gebied van windenergie. In de eerste periode werden vooral bijeenkomsten en kursussen georganiseerd voor mensen die bezig waren met zelfbouwmolens. In de loop der tijd schaften steeds meer leden professionele fabrieksmodellen aan en verschoven de aktiviteiten meer in de richting van:

 • het bezoeken van meerdere molenfabrikanten en beurzen;

 • exkursies naar meerdere windmolenprojekten (zowel solitair als parken);

 • het uitnodigen van sprekers op WEB-vergaderingen;

 • het overleggen met overheid, energiedistributiebedrijven, omwonenden, dorpsbelangen, milieu-organisaties, overige betrokken organisaties;

 • het overleggen met Nederlandse organisaties als ODE en NWEA en met buitenlandse organisaties zoals de Duitse vereniging BWE met meer dan 5000 leden;

 • het zorgdragen voor goede vergoedingen, goede verzekeringen, onderhoudskontrakten, partikuliere participatie in windmolenprojekten, subsidies, e.d.;

 • het uitbrengen van een "Nieuwsbrief" met recente informatie op windenergiegebied.


 • Voor zowel leden als niet-leden zullen fietstochten worden georganiseerd, waarbij meerdere (WEB)-molens kunnen worden bekeken. De eerste gaat door het mooie landschap van NW-Friesland, incl. de Waddendijk. Verder komt men langs de boerenmolen te Peins, de windparken Noorderpolder, bij Minnertsga, Sexbierum, Harlingen (Reidpolder) en bij Herbayum en de dorpsmolen van Hitzum. Zie hieronder het kaartje. • Fietstocht NW-Friesland (ca. 40km)


  Heeft u vragen over de komende aktiviteiten van de Vereniging, dan kunt u het WEB-kantoor te Dronrijp bellen: 0517-231543 of een bericht mailen via Kontakt of via het Email-adres: WEB-info@gmx.net.